Forvert

Når du er fôrvert, har du det daglige ansvaret for hunden, men vi i kennel Svebekken står som eier av hunden. Det at du har det daglige ansvaret for hunden betyr at du dekker utgifter som fôr, utstyr, vanlige vaksiner og andre veterinærutgifter. Du/dere må også sørge for at hunden får nok tur og trim i tillegg til mental trening. Den må også sosialiseres og miljøtrenes. Ønsker dere å drive med en hundesport er det et stort pluss.

Vi ønsker av og til å låne med oss hunden på utstilling. Dersom vi finner at hunden en godt nok egnet for å bruke i avl, låner vi den hjem til oss når hunden går drektig og i minst 8-10 uker etter at valpene er født. Alle utgifter i forbindelse med avlsarbeidet dekkes av oss.

Ta kontakt dersom dere kan tenke dere å være forvert, fortrinnsvis på bosatt på Haugalandet.

5-1