Valper

Vi planlgger kull på Adena i løpet av vinteren 2019 / 2020. Følg med for mer informasjon.

Forvert:
Kan du tenke deg å være en del av et spennende avlsarbeid så ta gjerne kontakt. Vi søker etter aktive personer og familier som kan tenke seg et nytt familiemedlem. Primært på Haugalandet, men ta gjerne kontakt så ser vi på muligheter.